CPU kullanımını limitlendirmek, sunucunuzun erişilmemesini önlemek adına çok önemlidir. Özellikle crontab’da herhangi bir özel script çalıştırıyorsanız, daha da önemlidir.
Öncelikle kendimize x64 mimarisine sahip bir Ubuntu dağıtımı ediniyoruz. Sonrasında aşağıdaki komutu kullanarak, CPU kullanımını limitlendirmek için gerekli olan yazılımımızı sunucumuza kuruyoruz.

apt-get -y install cpulimit

Bu yazılımın kullanımı için aşağıdaki bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Usage: cpulimit TARGET [OPTIONS…]
TARGET must be exactly one of these:
-p, –pid=N        pid of the process
-e, –exe=FILE     name of the executable program file
-P, –path=PATH    absolute path name of the executable program file
OPTIONS
-b  –background   run in background
-l, –limit=N      percentage of cpu allowed from 0 to 100 (mandatory)
-v, –verbose      show control statistics
-z, –lazy         exit if there is no suitable target process, or if it dies
-h, –help         display this help and exit

CPU Kullanımını Benchmark Etmek

cpulimit olmadan önce CPU’muz ile Benchmark yapalım.
Aşağıda bir uygulama için CPU’muzu nasıl ayarlayacağımızın örneğini vermiş bulunuyorum.

md5sum /dev/zero &


Yukarıda görmüş olduğunuz gibi arkaplanda md5sum işlemi çalışmaktadır. top komutu ile bu işlemin CPU kullanımını görebilirsiniz.

Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi, md5sum işlemi CPU’muzun kaynaklarını %100 olarak kullanmaktadır (bu sunucuda 1 adet core bulunmaktadır).
Bu işlemi foreground’a fg komutu ile taşıyabiliriz. Sonrasında Ctrl C ile satıra tekrar düşebiliriz.

CPU kullanımını cpulimit ile limitlendirmek.

Şimdi cpulimit’in aslında ne kadar faydalı olduğunu görmemizin tam zamanıdır.
Hemen aynı komutu kullanarak CPU kullanımımızı %40 seviyesine limitlendirelim.
cpulimit -l 40 md5sum /dev/zero &

Şimdilik yeterli gibi, %40’a limitmeldirilmiş durumda görünüyor.

Yukarıdaki resimde görebileceğiniz gibi, %40’a set ettiğimiz işlemin şuanda kullandığı değer sabitlenmiştir.
Bu yazımda size anlatmış olduğum CPU limitlendirme konusu, bilhassa VPS veya VDS’lerde önemlilik arz etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *