Network katmanı (ayrıca katman 3 olarak bilinir), cihaz adreslemelerini yönetir, ağdaki cihazların lokasyonunu izler ve verinin taşınması için en iyi yolu belirler. Yani Network katmanı, yerel olarak bağlı olmayan cihazlar arasındaki trafiği aktarmak zorundadır. Router’lar (katman 3 cihazlar) Network katmanında belirtilir ve bir ağ topluluğundaki routing servislerini sağlar.

Bu şu şekilde olur; ilk olarak, router interface’inden bir paket alındığında hedef IP adresi kontrol edilir. Şayet paket bu belirli router’a gönderilmediyse, routing tablosundaki hedef network adresine bakacaktır. Router bir çıkış interface’i seçtiğinde paket, frame’lenmek ve yerel ağa gönderilmek için bu interaface’e yollanacaktır. Şayet router, routing tablosunda paketin hedef ağı için bir kayıt bulamazsa, router paketi iptal eder.

Network katmanında iki paket türü kullanılmaktadır. Veri ve route güncellemeleri.

Veri paketleri

Ağ topluluğu boyunca kullanıcı verisini aktarmak için kullanılır. Veri trafiğini desteklemek için kullanılan protokoller, routed protokoller olarak belirtilir; IP ve IPv6, routed protokol örnekleridir.

Route güncelleme paketleri

Ağ topluluğundaki tüm router’lara bağlı ağlar hakkında komşu router’ları güncellemek için kullanılır. Route güncelleme paketi gönderen protokoller, routing protokolleri olarak belirtilir; RIP, RIPv2, EIGRP ve OSPF yaygın olarak kullanılan routing protokolleridir. Route güncelleme paketleri, her router’da routing tablolarını oluşturmaya ve devam ettirmeye yardım etmek için kullanılır.

Network adresleri

Protokole özgü network adresleridir. Her routing protokolü, ağı farklı adresleme tasarımı (örneğin; IP, IPv6 ve IPX) ile izlendiğinden, bir router, ayrı routing protokolleri için bir routing tablosu oluşturmalıdır. Onu, belirli bir caddede yaşayan sakinlerin konuştuğu farklı dillerde bir trafik işaretçisi gibi düşünün. Şayet, Cat ismindeki bir caddede Amerikan, İspanyol ve Fransız halkı varsa, ışık, Cat/Gatro/Chat’i gösterir.

Interface

Belirli bir ağı hedeflediğinde, bir paketin bulunacağı çıkış interface’dir.

Metrik

Uzak ağa uzaklıktır. Farklı routing protokolleri bu mesafenin hesaplanmasında farklı yollar kullanırlar. Routing protokollerini daha sonraki yazılarımda anlatacağım fakat şimdilik diğerleri bant genişliği, hattın gecikmesi ve hatta tick count (bir paketin, bir route boyunca uzak bir ağa giderken uğradığı router sayısı) olarak belirtilen bir mekanizma kullandığını bilin.

Daha önce de belirttiğim gibi, router’lar broadcast domain’lerini ayırır. Yani, varsayılan olarak broadcast’ler bir router tarafından geçirilmezler. Bunun neden iyi birşey olduğunu hatırladınız mı? Router’lar, ayrıca collision domain’lerini de ayırır. Fakat bunu katman 2 switch’lerle de yapabilirsiniz. Router’daki her interface ayrı bir ağı gösterdiğinden, onlara ayrı network kimlik numarası verilmektedir ve bu router’a bağlı ağdaki her host, aynı network numarasını kullanmalıdır.

Burada router’lar hakkında ezberlemeniz gereken bazı noktalar vardır:

1. Varsayılan olarak, router’lar broadcast ve multicast paketlerini geçirmeyecektir.

2. Router’lar, paketi göndereceği next-hop router’ı belirtmek için network katmanı başlığındaki mantıksal adresi kullanır.

3. Router’lar, bir interface’e giriş ve çıkışı kabul edilen paket tiplerindeki güvenliği kontrol etmek için bir yönetici tarafından oluşturulan access list’leri kullanabilir.

4. Router’lar, ihtiyaç duyulduğunda katman 2 bridging fonksiyonu sağlayabilir ve aynı interface üzerinden eşzamanlı route edebilirler.

5. Katman 3 cihazlar (burada router’lar), sanal LAN’lar (VLAN’lar) arasında bağlantı sağlar.

6. Router’lar, belirli bir network trafik çeşidi için QoS (quality of services) sağlayabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *