Data link katmanı, verinin fiziksel aktarımını sağlar. Aynı zamanda hata bildirme, aü topolojisi ve akış kontrolünü ele alır. Yani Data Link katmanı, donanım adresi kullanan bir LAN’daki belirli bir cihaza mesajların taşınmasından emin olacaktır ve aktarılması için Network katmanından gelen mesajları, Physical katman için bit’lere dönüştürecektir.

Daha link katmanı, mesajları her biri veri frame’i olarak belirtilen parçalar olarak biçimlendirir ve donanım hedefi ve kaynak adresi içeren özel bir başlık ekler. Bu ilave bilgi bir bakıma, Apollo uzay projesinde ay modülüne eklenmiş, farklı ekipmanların bir kapsül ile çevrelenmesi gibi, orjinal mesajları çevreler. Bu farklı ekipman çeşitleri, sadece uzay uçuşunun belirli evrelerinde kullanışlıdır ve onlar için tanımlanmış evre tamamlandığında, modülden ayrılırlar ve atılırlar. Network boyunca verinin dolaşması işlemi de benzerdir.

Network katmanında çalışan router’ların, belirli bir host’un lokasyonuyla tamamıyla ilgilenmediklerini anlamanız önemlidir. Onlar sadece ağın nerede oluşturulduğu ve onlara erişmenin en iyi yoluyla ilgilenirler. Router’lar, ağa katıldıklarında, tamamıyla zorlayıcıdırlar. İlk sefer için bu iyi birşeydir. Data link katmanı, yerel bir ağda bulunan her cihazın, benzersiz tanımlanmasından sorumludur.

Hem bir kullanıcının yerel ağdaki ayrı makinelere paketlerini göndermek hem de router’lar arasında paketleri aktarmak için Data Link katmanı, donanım adreslemesi kullanır. Router’lar arasında paketleri aktarmak için Data Link katmanı, donanım adreslemesi kullanır. Router’lar arasında bir paket gönderildiğinde, paket Data link katmanındaki kontrol bilgisiyle frame’lenir. Fakat bu bilgi alıcı router’da atılırsadece orjinal paket tamamıyla sağlam kalır. Bu paket frame işlemi, her hop için paketin sonunda doğru alıcıya ulaştırılmasına kadar devam eder. Paketin kendisinin bir route boyunca asla değişmediğini anlamak gerçekten önemlidir; o sadece, farklı medya türlerine uygun şekilde aktarılması için gerekli kontrol bilgisi tipiyle enkapsüle (kapsüllenmek) edilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *