Son olarak en alt katmana geldiğimizde karşılaştığımız Physical (fiziksel) katman iki iş yapar: Bit’leri gönderir ve alır. Bit’ler sadece sayısal bir Mors koduyla, 1 ve 0 değerlerinde gelir. Physical katman, farklı tip iletişim ortam araçlarıyla direkt olarak haberleşir. Farklı tür ortam araçları, bu bit değerlerini farklı yollar ile gösterirler. Bazıları, yüksekten düşüğe ve düşükten yükseğe voltajdaki değişimlere göre durum geçişleri kullanırken, bazıları radyo ses tonları kullanır. Kullanılacak özel bit örneklerini açıklamak için her ortam tipi için özel protokole ihtiyaç vardır.

Physical katman, uç sistemler arasında fiziksel bir linki aktifleştirmek, sürdürmek ve pasif hale getirmek için elektriksel, mekanik ve fonksiyonel gereklilikler tanımlar. Bu katman ayrıca DTE (data terminal equipment) ve DCE (data communication equipment) arasındaki interface’i belirlediğiniz yerdir (Bazı eski telefon firmaları hala DCE kullanır). DTE, bağlı cihazken, DCE genellikle servis sağlayıcıda bulunur. DTE uyumlu servislere, genellikle bir modem ya da CSU/DSU (channel service unit/data service unit) yardımıyla erişilebilir.

Physical katman konnektörleri ve farklı fiziksel topolojiler farklı sistemlerin iletişimini kabul eden standartlar olarak, OSI tarafından tanımlanırlar. CCNA konuları sadece IEEE Ethernet standartlarıyla ilgilenir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *