OSI modeli hiyerarşiktir. Aynı fayda ve avantajlar, herhangi bir katmanlı modele uygulanabilir. Bu tür modellerin hepsinin, özellikle de OSI modelinin asıl amacı, farklı üretici aülarının birlikte çalışmalarına izin vermektir.

OSI katmanlı modeli kullanmanın avantajları, aşağıda belirtilmiştir fakat bunlarla sınırlı değildir;

1. Ağ iletişim işlemlerini daha küçük ve basit bileşenlere böler, böylece geliştirme, planlama ve hata gidermeye yardımcı olur.

2. Ağ bileşenlerinin standartlaştırılmasıyla, çoklu-üretici gelişimine izin verir.

3. Modelin her katmanında hangi fonksiyonların olduğunu açıklayarak, endüstri standartlaşmasına cesaret verir.

4. İletişim için farklı ağ donanım ve yazılım çeşitlerine izin verir.

5. Bir katmanın diğer katmanı etkilemesini engeller, böylece gelişimi engellenmez.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *