Windows Server 2012 sürümü ile birlikte, Hyper-V artık sanal makineler için Virtual Fibre Channel SAN bağlantı seçeneğini de sağlamaktadır. Bununla birlikte, sanal makineler virtual SAN’lara bağlanabiliyorlar. Sistem Yöneticilerinin öncelikle Hyper-V sunucusuna virtual SAN network’ünü oluşturması gerekir. Tıpkı farklı network segmentlerinde virtual switch (sanal switch) yaratmak gibidir. Virtual Fibre SAN network’ü bir kez oluşturulduğunda, bu network ile iletişim kurabilmesi için Fibre Channel adaptörünün (bacağı) sanal sunucuya eklenmiş olması gerekir.

Hyper-V, Bt yöneticilerinin WWN ile diğer Fibre Channel SAN ayarlarını yapabilmesine olanak tanır. Tüm tanımlamalar sadece Fibre Channel adaptörü üzerinden yapılabileceği gibi, Virtual SAN Manager üzerinden de gerçekleştirilebilir.

Virtual Fibre Channel SAN

Yukarıdaki resim standalone Hyper-V sunucusu üzerindeki Fibre Channel SAN’ın bağlantısı örneklenmektedir. İlk aşamada Hyper-V sunucusu FC SAN switch ile FC’ye bağlanır. İkinci aşamada Hyper-V sunucusu üzerindeki virtual FC switch düzenlenir. Sanal switch tanımlaması gerçekleştirildikten sonra, virtual FC adaptörü kolaylıkla eklenir ve adaptör virtual FC switch’ine bağlanmış olur.

Günümüzde FC kullanımı, bizlere hızı ve performansı sunar. Dezavantajı ise pahalı bir metod olduğu için piyasada yaygın olmamasıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *