Pass-through disk, sistem yöneticilerinin Hyper-V host sunucusuna fiziksel hard disk olarak ekleyebileceği veya tanımlayabileceği depolama tipidir. Bu tip depolama çözümleri, sanal sunuculara raw diski olarak tanımlanırlar. Bu sebeple, bu tip sanal sunucu depolama çözümlerine raw disk veya pass-through disk adı verilir. Depolama tipi fiziksel disk veya LUN olabilir. Öncelikle hypervisor’a bağlı ve sonrasında ise guest işletim sistemine bağlanmış olurlar. Fiziksel disk Hyper-V sunucusuna SAN LUN depolama birimi ile tanımlanmış veya eklenmiş olabilir. Bunun haricinde, sunucuya fiziksel hard disk olarak entegre edilmiş olabilir.

Sistem yöneticileri, depolama birimleri ile ilgili olarak yaşanabilecek problemleri minimize etmek için kritik sanallaştırma çalışmalarında pass-through diskleri tercih ederler. Bu sayede, sanal sunucu diskleri, pass-through disk üzerinde tutulmuş olur. Öncelikle pass-through diskin Hyper-V sunucusuna eklenmesi ve erişilebilir hale getirilmesi gerekir. Pass-through disk sunucuda erişilebilir hale getirildiğinde, gerekli tanımlamaların gerçekleşmesi için diskin offline konumuna getirilmesi gerekir. Bir sanal makine için erişilebilir disk üzerinde partition (bölüm) meydana getirilemez: sadece Hyper-V sunucusunun lokal diski, disk erişilebilir durumdayken pass-through disk oluşturulmasına izin verir.

Çoğu projede yöneticiler, pass-through diskleri VHD dosyaları ile beraber kullanmak isterler. Sanal makinelerinin bir SAN LUN birimi yardımı ile boot olmasını isteyenler, database (veritabanı) senaryolarına sahip olanlar, Exchange Server mailbox database’lerini bu SAN LUN birimleri üzerinde tutmak isteyenler bu diskleri özellikle tercih ederler. Ayrıca, Pass-through diskler uygulamaların blok seviyeleri ile oluşan yüksek HA (high availability) metadolojisi ile uyum sağlar. Uygulamalar için HA gereksinimi duyulduğunda, aynı veri diskini (pass-through LUN’u), farklı bir sanal makineye bind etme işini kolaylıkla sonlandırabilir.

Pass-through disklerin yedeği, VSS Snapshot özelliği kullanılarak alınmaz. Eğer bir sanal makine yedeğini alırken VSS tabanlı yedek çözümü kullanıyorsa, sanal makinenin tüm pass-through disklerinin yedeği alınmayacak olup, VSS Snapshot metodu kullanılarak sadece VHD ve VHDX formatlı sanal makineye ait olan sanal hard disklerin yedekleri alınmış olacaktır. Bu husus önemli ve unutulmaması gerekir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *