Linux işletim sistemi kullanmaya yeni başlayan kişilerin, GUI arayüzüne sahip olmadan sadece shell kullanarak istenilen IP konfigürasyonunu nasıl yapabileceklerini bu yazımda anlatıyor olacağım. Statik bağlantı sağlayabilmek için aşağıdaki komutları koşturmamız yeterli olacaktır. Hemen hemen her linux dağıtımında, adaptörlere tanınan varsayılan değerler bulunur.

Değişiklik yapılacak olan kısımları nano editörünü kullanarak açabilir, ilgili değişiklikleri yaptıktan sonra kaydedebiliriz.

nano /etc/network/interfaces

Yukarıdaki komutu koşturduktan sonra, açılan sayfa aşağıdaki gibi olur.

auto lo
iface lo inet loopback

Yukarıdaki dosyaya, aşağıdaki şekilde örnek IP konfigürasyonu vermiş bulunuyorum. Siz ihtiyacınız olan yerlere, kendi IP konfigürasyonunuzda yer alan bilgileri girmelisiniz.

iface eth0 inet static
address 192.168.0.101
gateway 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

Dosyaya ilgili bilgiler girildikten sonra, Ctrl + X tuşlarına basılır. Bilgileri kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur, Y tuşuna ve ardından Enter tuşuna basılarak dosya kaydedilir.

Sonrasında değiştirilen IP konfigürasyonunun aktif edilebilmesi için aşağıdaki komutlar koşturarak network servisleri restart edilir.

service network-manager restart
service networking restart
service resolvconf restart

Yukarıdaki servisler restart edildikten sonra, ifconfig komutu kullanılarak mevcut IP konfigürasyonu kontrol edilir. Konfigürasyonun değişmemesi halinde, linux işletim sistemi bir defaya mahsus olmak üzere reboot edilir.

Yukarıdaki bilgiler eşliğinde herhangi bir linux makinenin IP konfigürasyonu kolaylıkla değiştirilebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *